درباره ما

ذره بین

محلی برای تبادل اطلاعات مهندسی با متخصصین صنعت.

بررسی
سایت ذره بین با مجموعه ای از کارشناسان و اعضا هیئت علمی دانشگاه های کشور که دارای سوابق صنعتی چندین ساله در حوزه های کاری مرتبط با رشته خود هستند سعی دارد تا با انتقال تجربیات بین اعضا و بازدیدکنندگان سایت، در بالابردن کیفیت مباحث فنی و مهندسی، کمکی هر چند ناچیز در جهت علمی کردن هر چه بیشتر صنایع پیرامون داشته باشد.

ازینرو از تمامی مهندسین و استادکاران و فعالین صنعتی خواهشمندیم که در این راه ما را از تجربیات درخشان خویش بهرمند سازند.

به امید ایرانی سربلند.
فارسی