دی ۱, ۱۳۹۸

انواع پیچ گوشتی و پیچ های مربوط به آن(قسمت اول)

شاید بتوان گفت یکی از فراگیرترین ابزارها در نزد صنعتگران پیچ گوشتی ها هستند. بر همین اساس بنا به نیاز، انواع پیچ گوشتی در طی سالیان، توسعه داده شدند که در صنایع مختلف از چوب تا هوافضا بکار برده می […]
دی ۸, ۱۳۹۸
allen screw & screwdriver

انواع پیچ گوشتی و پیچ های مربوط به آن (قسمت دوم)

پیچ و پیچ گوشتی مربعی Robertson این نوع از پیچ با استاندارد ANSI ΙΙΙ در انواع پیچ گوشتی مشخص می شود. دارای گل پیچ مربعی در سر پیچ و همین شکل از زائده در سر پیچ گوشتی است، هم پیچ […]
اسفند ۷, ۱۳۹۸
steam less pipe

لوله ها در تجهیزات فرآیندی

ابعاد لوله  لوله ها به طور عموم با طول ٦و١٢ متر ساخته مي شوند. از نظر قطر, لوله ها داراي سه پارامتر ضخامت(wall thickness)، قطر داخلي يا قطر آبدهي (ID) و قطر خارجي (OD) مي باشند. نامگذاري قطر داخلي لوله […]
فارسی