جعبه ابزار

چرا علائم سیستم های هیدرولیک را باید دانست؟

در سیستم های توان سیال، نیرو از طریق یک مایع (مایع یا گاز) تحت فشار، درون مدار منتقل و کنترل می شود. نمادهای گرافیکی برای توصیف اجزای توان سیال و عملکرد آنها در نظر گرفته شده است. این نماد ها در نمودارهای مدار، بر روی تابلوها ، کاتالوگ ها و سایر نوشته های تجاری استفاده می شوند.

در تمام نرم افزارهای تحلیل مدارهای هیدرولیک مثل simulationX,Matlab simulink , fluidsim , Automation  از این نمادها برای جای گزاری و تشکیل مدار به طور مستقیم استفاده می شود.

استاندارد ISO-1219 در دو بخش به بیان علائم سیستم های هیدرولیک می پردازد.
ISO-1219-1 به نماد های گرافیکی و ISO-1219-2 به دیاگرام مدارها می پردازد.

نکات مهم در مورد علائم سیستم های هیدرولیک:
 • نماد ها در حالت بدون بار رسم می شوند در مورد اجزایی که حالت تحت بار و بدون بار آن مشخص نیست بایستی قائده مشخص شده توسط استاندارد بکار رود.
 • نماد های اجزا بایستی تمام اتصالات را در بر بگیرد.
 • نماد ها یا علائم بایستی دارای فضاهای خالی مورد نیاز برای نشان دادن نامگذاری پورت اتصالات و پارامترهای مثل فشار، جریان، اتصال الکتریکی و تنظیمات اجزا باشد.
 • نماد ها می تواند بدون اینکه مفهوم شان عوض شود قرینه و یا 90 درجه چرخانده شوند.
 • اگر نمادی بیان کننده یک جز توان سیال با دو یا چند عملکرد اصلی باشد که به هم متصل شده اند، نماد بایستی توسط خط توپر محصور شود.
 • جایی که دو یا چند جز در یک مجموعه مونتاژی قرا بگیرد، توسط خط باریک نقطه خط باریک محصور شود.
 • خط نقطه چین برای نشان دادن المان یا اجزا پایه بکار می رود و در مورد نماد های گرافیکی کاربرد ندارد.

 • هر کدام از علائم سیستم های هیدرولیک دارای شماره ثبت منحصر به فرد هستند.(به جدولها و ستون registration number مراجعه کنید).


نکات مهم در مورد دیاگرام مدارها:
 • دیاگرام مدارها بایستی واضح بوده و امکان دنبال کردن مدارها برای حرکت و کنترل سیستم فراهم باشد.
 • دیاگرام مدار بایستی نشان دهنده تجهیرات توان سیال مثل اتصالات باشد.
 • ترتیب فیزیکی قرارگیری در نصب لازم نیست در نظر گرفته شود. اطلاعات مربوط به تجهیزات یا نصب و دیگر موارد مرتبط بایستی در یک سری کامل از مدارک آورده شود و این مدارک توسط یک مرجع مشترک، مشخص شود.
 • مدارهای با سیستم هیدرولیک، پنوماتیک، روانکارها و سایر محیط ها بایستی با ترسیم های جدا برای هر محیط مشخص شود. جای که  سیستم هیدرولیک از فشار پنوماتیک به عنوان منبع انرژی استفاده می کند، دیاگرامی مجزا توصیه می شود.
 • نماد های گرافیکی تجهیزات، بایستی در دیاگرام مدار از پایین به بالا و از چپ به راست چیده شود:
  1. منابع انرژی: پایین چپ
  2. تجهیزات کنترل به ترتیب : از چپ به راست به سمت بالا
  3. عملگرها:در بالا از چپ به راست
 • اجزا و شیلنگها بایستی دارای کد شناسایی باشند(در مقاله ای جدا به سیستم کد شناسایی در مدارهای سیال توان می پردازیم همچنین می توانید به بخش پنجم استاندارد ISO 1219-2 مراجعه فرمایید).


در مورد نکات این استاندارد، سعی کردیم مهمترین نکات را در مدارهای معمول که با آن برخورد می کنید، مد نظر قرار دهیم در مورد فرمت مدارهای چند صفحه و حالات خاص به استاندارد رجوع کنید.

لیست علائم پرکاربرد از شرکت فستو


تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *