دی ۴, ۱۳۹۸

پارامترهای مدل منبع حرارتی (Heat source) درجوشکاری قوس الکتریکی و لیزر

هدف از طرح این موضوع آشنایی با مدل منبع حرارتی در جوشکاری (مخصوصا قوس الکتریکی، لیزر و اشعه الکتریکی) و استخراج پارامترهای مورد نیاز به صورت عملی برای اهداف شبیه سازی است. شاید بتوان به جرأت گفت، مهمترین پارامتر تاثیرگذار […]
دی ۲۱, ۱۳۹۸
جوشکاری میگ

آشنای با مفهوم اندوکتانس (القاییدگی) و استفاده از مزیت های آن در جوشکاری

در این مقاله قصد داریم در مورد فاکتور اندوکتانس(inductance) در جوشکاری صحبت کنیم. فاکتوری که اغلب جوشکارها، چیزی که در این سالها دیدم یا از آن بی اطلاع هستند، یا برای آنها بی اهمیت است و  به طور کلی از […]
دی ۲۹, ۱۳۹۸

تغییر مقیاس در امتداد جهت های x ,y در اتوکد مکانیکال با استفاده از دستور AMSCALEXY

با استفاده از دستور AMSCALEXY شما قابلیت تغییر مقیاس (scaling): هر دو بعد X & Y تغییر بعد X بدون تغییر Y تغییر بعد Y بدون تغییر X را خواهید داشت. در این دستور، اعداد بزرگتر از یک باعث بزرگنمایی […]
اسفند ۶, ۱۳۹۸
دستور بلاک

دستور Block در اتوکد مکانیکال

دستور Block چیست و کجا کاربرد دارد؟ در طراحی قطعات و یا بررسی حرکت اجزای یک قطعه در اتوکد مکانیکال، ممکن است بارها به این موضوع روبرو شده باشید که قصد دارید اجزای از یک ترسیم را جابجا کنید و […]