مهندسی معدن

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

کانی و خصوصیات آن

این مقاله به منظور آشنایی با کانی و خصوصیات آن ، تقدیم شما می شود. کانی جسمی طبیعی با فرمول شیمیایی کم و بیش مشخص، سیستم تبلور معین و خواص فیزیکی و نورانی مخصوص به خود میباشد. به عبارت دیگر، […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۹

سنگ شناسی

برای درک علم سنگ شناسی ، لازم است در نخستین گام، عناصر تشکیل دهنده آنها مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که این عناصر تشکیل دهنده، به چه نحوی کنار هم قرار گرفته اند و ابعاد ذرات چه اندازه […]