دی ۲۲, ۱۳۹۸
pipeline

شیرهای صنعتی (valves)

شیرهای صنعتی وسایلی هستند جهت مهار جریان و فشار سیالات و وظایف اصلی آنها عبارتند از:  قطع و وصل کامل جریان مایعات و گازها تنظیم عبور مقدار مورد نیاز مایعات و گازها جلوگیری از بازگشت مایعات و گازها تنظیم و […]
بهمن ۱, ۱۳۹۸

تست هیدرواستاتیک (Hydrostatic test)

تست نشتی leak test قبل از آغاز بهره برداری هر سیستم لوله کشی بایستی برای اطمینان از آب بندی آزمایش شود. آزمایش نشتی بایستی تست هیدرواستاتیک (Hydrostatic test) باشد, مگر آنچه که در زیر بیان شده است. الف – به […]
بهمن ۵, ۱۳۹۸

مبدل های حرارتی (Heat exchanger)

 مبدل های حرارتی مانند پمپ ها و مخازن بطور وسیع در اکثر واحدهای فرآیندی کاربرد دارند، چرا که کنترل حرارت به عنوان بخش مهمی از عملیات کارخانه به حساب می آید و می تواند به صورت کاربرد مستقیم (مثلا در […]
اسفند ۷, ۱۳۹۸
steam less pipe

لوله ها در تجهیزات فرآیندی

ابعاد لوله  لوله ها به طور عموم با طول ٦و١٢ متر ساخته مي شوند. از نظر قطر, لوله ها داراي سه پارامتر ضخامت(wall thickness)، قطر داخلي يا قطر آبدهي (ID) و قطر خارجي (OD) مي باشند. نامگذاري قطر داخلي لوله […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۹

مخازن هیدروکربنی

منشاء نفت موجود در مخازن هیدروکربنی ، مواد آلي موجود در موجودات زنده است. قبل از دوره كامبرين به علت عدم و يا كمي موجودات زنده در رسوبات مربوط به دوره، نشانه اي از مواد آلي و در نتيجه نفت […]