دی ۲۹, ۱۳۹۸

تغییر مقیاس در امتداد جهت های x ,y در اتوکد مکانیکال با استفاده از دستور AMSCALEXY

با استفاده از دستور AMSCALEXY شما قابلیت تغییر مقیاس (scaling): هر دو بعد X & Y تغییر بعد X بدون تغییر Y تغییر بعد Y بدون تغییر X را خواهید داشت. در این دستور، اعداد بزرگتر از یک باعث بزرگنمایی […]
اسفند ۶, ۱۳۹۸
دستور بلاک

دستور Block در اتوکد مکانیکال

دستور Block چیست و کجا کاربرد دارد؟ در طراحی قطعات و یا بررسی حرکت اجزای یک قطعه در اتوکد مکانیکال، ممکن است بارها به این موضوع روبرو شده باشید که قصد دارید اجزای از یک ترسیم را جابجا کنید و […]